Nomadic Sparkle – Algemene verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van  Nomadic Sparkle (“Nomadic Sparkle” en deze algemene verkoopvoorwaarden: de “Voorwaarden” Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst bij Nomadic Sparkle via haar online winkel (www.nomadicsparkle.nl) of anderszins buiten een fysieke winkel. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de overeenkomst tussen u en Nomadic Sparkle.

Deze Voorwaarden verklaren de rechten en plichten van de partijen die van toepassing zijn op uw bestelling van producten via de online winkel van Nomadic Sparkle. Om deze reden is het belangrijk dat u de tijd neemt om deze Voorwaarden aandachtig te lezen. Nomadic Sparkle raadt u aan deze Voorwaarden op uw computer op te slaan en / of af te drukken en te bewaren, zodat u ze later kunt raadplegen.

Informatie over Nomadic Sparkle
Nomadic Sparkle valt onder de eenmanszaak Little Stones Communications en is gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Nomadic Sparkle vindt u hieronder:

Nomadic Sparkle
Jan den Haenstraat 10C
1055 WD Amsterdam
E-mail: info@nomadicsparkle.nl

Kamer van koophandel nummer: 66480698
Belastingnummer: NL002263520B42

Jouw gegevens
Om de goede uitvoering van het contract door Nomadic Sparkle te vergemakkelijken, is het belangrijk dat u uw gegevens correct invult, zoals uw naam, uw e-mailadres en verzendadres, in overeenstemming met de instructies. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. U vindt de volledige contactgegevens van Nomadic Sparkle a onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

Nomadic Sparkle gebruikt de door u verstrekte gegevens alleen op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring en disclaimer, die u kunt raadplegen op haar website.

Aanbieding en contract
Wanneer je een bestelling plaatst via de online winkel van Nomadic Sparkle, ga je een contract aan met Nomadic Sparkle. Het contract wordt gemaakt zodra Nomadic Sparkle een bevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

Een contract als gevolg van een aanbieding die een voor de hand liggende vergissing en / of fout is, zoals een ongewoon lage prijs, is niet bindend voor Nomadic Sparkle. Neem contact op met Nomadic Sparkle als u twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

Prijs en betaling
De prijs die in de online winkel wordt vermeld op het moment dat u een bestelling plaatst, is de totale prijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.

U kunt uw bestelling betalen op de manier zoals aangegeven in de online winkel van Nomadic Sparkle en het is mogelijk om gevalideerde Nomadic Sparkle-cadeaubonnen te gebruiken in de online winkel.

Orderverwerking en verzending
Nomadic Sparkle stelt alles in het werk om uw bestelling zo snel mogelijk na ontvangst van de volledige betaling te verwerken en af te leveren.

Bestellingen worden afgeleverd op het door u aangegeven verzendadres en via de door u gekozen wijze van levering. De levertijd zoals weergegeven op de website is een indicatie. Externe factoren, zoals interne beschikbaarheid en de door u gekozen betaalmethode en vervoermiddel, kunnen van invloed zijn op de levertermijn.

Als u een bestelling buiten de Europese Unie aflevert, is het mogelijk dat het betreffende land extra heffingen in rekening brengt, zoals invoerrechten. Nomadic Sparkle heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan u daarom niet op de hoogte brengen. Voordat u een dergelijke bestelling plaatst, moet u controleren of de door u bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar of geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn.

De eigendom van de door u bestelde producten gaat op u over op het moment van ontvangst van de volledige betaling door Nomadic Sparkle.

Nomadic Sparkle doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zijn producten correct en volledig worden verzonden. Mocht u onverhoopt onvolledige of beschadigde producten ontvangen, neem dan onmiddellijk contact op met Nomadic Sparkle.

Kwaliteit
Nomadic Sparkle doet er alles aan om haar producten zo nauwkeurig en volledig mogelijk op haar website te tonen. Het is echter in de aard van de aangeboden producten dat er verschillen (zoals kleurverschillen) kunnen bestaan tussen de afbeelding van de producten op de website en het aan u geleverde product. Mocht u van mening zijn dat het geleverde product niet hetzelfde is als het product dat op de website wordt getoond, dan kunt u uw retourrecht gebruiken zoals beschreven in artikel 7 van deze Voorwaarden.

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met het product dat u hebt besteld, hebt u het recht, zonder opgave van redenen, binnen veertien dagen na ontvangst van het product aan te geven dat u de overeenkomst met betrekking tot het product in kwestie wenst te beëindigen. Dit betreft de zogenaamde tijd om te heroverwegen. U kunt uw beëindigingsrecht gebruiken door het retourformulier te gebruiken dat bij uw bestelling hoort. Instructies over het retourneren van koopwaar vindt u ook op onze website.

Als u besluit een contract met betrekking tot een product te beëindigen, bent u verplicht dit product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na beëindiging, te retourneren naar het adres van Nomadic Sparkle zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van de retourzending van het product naar Nomadic Sparkle zijn voor uw eigen rekening.

In het geval van een beëindiging zoals uiteengezet in artikel 7.1, zal Nomadic Sparkle het betaalde bedrag voor het betreffende product onmiddellijk terugstorten en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat u het contract wenst te beëindigen, maar niet eerder Nomadic Sparkle heeft het geretourneerde product in kwestie ontvangen of u kunt bewijzen dat het product inderdaad is teruggestuurd. Als u een verzendmethode hebt gekozen die afwijkt van de standaard verzendmethode die wordt gebruikt door Nomadic Sparkle, worden eventuele extra kosten hiervan niet in aanmerking genomen voor een teruggave.

Het opzeggingsrecht zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om u in staat te stellen te bepalen of het product bij u of uw huis past en of u het product echt wilt hebben. U kunt indien nodig een product gebruiken om te controleren of u het product wilt, net zoals u dat in een gewone winkel zou doen. Continu gebruik van het product – zoals het gebruik van het product in een openbare ruimte of een ander daadwerkelijk gebruik – heeft invloed op uw beëindigingsrecht zoals nader bepaald in artikel 7.5.

Als een product, door uw acties, is beschadigd, is schoongemaakt, een product onvolledig is of een product tekenen van gebruik vertoont die aantonen dat u het product meer continu hebt gebruikt dan toegestaan volgens artikel 7.4, bent u verantwoordelijk voor de afname van de waarde van het product veroorzaakt door u. Nomadic Sparkle brengt deze waardevermindering in mindering op het bedrag dat aan u moet worden terugbetaald.

Het beëindigingsrecht zoals uiteengezet in artikel 7.1 is niet van toepassing op producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd met het oog op de bescherming van de gezondheid of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Aanpassingen aan deze Voorwaarden
Als Nomadic Sparkle beslist om deze Voorwaarden te wijzigen, zal het de gewijzigde Voorwaarden plaatsen op haar website. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17 maart 2020.

Geschillen
Nomadic Sparkle streeft ernaar om alleen de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met betrekking tot haar producten en diensten. Mocht u echter onverhoopt klachten hebben, dan kunt u deze per post of per e-mail verzenden naar:

Nomadic Sparkle
Jan den Haenstraat 10C
1055 WD Amsterdam
E-mail: info@nomadicsparkle.nl

Als u de klachtenprocedure hebt doorlopen maar uw klacht aan een andere instantie wilt voorleggen, kunt u dit doen door het voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europese ODR-platform: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze Voorwaarden en het contract dat u en Nomadic Sparkle zijn aangegaan, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

De bevoegde rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die kunnen rijzen met betrekking tot deze Voorwaarden of het contract dat u en Nomadic Sparkle zijn aangegaan.

0